05.06.2021

Pomaganie mamy w naturze!

Beskidzkie, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek przekąsek słonych w Polsce, dołączyła do kampanii społecznej Zielona Wstążka #DlaPlanety, która w tym roku poświęcona jest tematyce bioróżnorodności i regeneracji ekosystemów. Akcja prowadzona jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które realizuje w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

Światowy dzień środowiska przypadający na 5 czerwca, jest pierwszym dniem kampanii Zielona Wstążka #dlaPlanety, której celem jest budowanie świadomości społecznej dotyczącej najważniejszych wyzwań środowiskowych, przed którymi stoi ludzkość.

Tegoroczna edycja została poświęcona ochronie ekosystemów i ich regeneracji. Aktywacja ta jest związana z ogłoszeniem przez ONZ lat 2021 - 2030 Dekadą Odtwarzania Ekosystemów (UN Decade on Ecosystem Restoration). Jak podają odpowiedzialne za tę inicjatywę agendy ONZ: im lepsza będzie kondycja ekosystemów, tym zdrowsza pozostanie cała planeta i zamieszkujący ją ludzie. Poprawa ich stanu jest istotnym elementem działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym przede wszystkim: położenia kresu ubóstwu, skutecznej walki z kryzysem klimatycznym czy zapobiegania dalszemu, masowemu ginięciu gatunków.

Kampania Last Minute ujęta w formie ofert biur turystycznych, zwraca uwagę na aktualną kondycję środowiska. Podróż po kilkunastu ekosystemach zachęca do ich ratowania i odbudowy, w ramach społeczności #ReGeneracja.

Troska o środowisko jest na stałe wpisane w strategię odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju marki Beskidzkie. W ramach promowania pozytywnych zachowań i ochrony środowiska, od lat stawiamy na edukację pracowników oraz wsparcie lokalnych inicjatyw proekologicznych.

Myślimy językiem EKO, dlatego opracowaliśmy wewnętrzne zobowiązania na rzecz środowiska naturalnego:

Jesteśmy świadomi przed naszego wpływu na otoczenie zewnętrzne. Dlatego podejmujemy szereg działań, które pozytywnie wpływają na środowisko: segregujemy odpady, optymalizujemy procesy produkcyjne tak, by zużywać mniej wody, promujemy odpowiednie postawy wśród pracowników m.in. specjalnymi naklejkami i plakatami.

Odwiedź stronę kampanii i dołącz do akcji #ReGeneracja: dlaplanety.pl